Onko yrityksesi tavis vai tähti?

Kirjoittaja Carla Suominen 08.05.2017

Mielenkiintoisena ja trendikkäänä koettua yritystä voi verrata menestyvään artistiin. Kummatkin omaavat samoja piirteitä ja molemmilta odotetaan samankaltaista toimintaa. Kummankin tekemiset ovat suurennuslasin alla.

band.jpg

Rekrytoijille teettämämme kyselyn mukaan mielenkiintoisimpia yrityksiä rekrytoinnin saralla yhdistää edelläkävijyys, esimerkiksi työnantajamielikuvan ja viestinnän osalta. Nämä asiat nousivat kyselyssämme myös suurimmiksi rekrytoinnin trendeiksi. Hakijakokemuksen ja työnantajamielikuvan tärkeys ovat viimeistään nyt huomattu työmarkkinoilla. Lisäksi itsensä kehittäminen ja normeista poikkeaminen koetaan tärkeinä ominaisuuksina.

Tämä tarkoittaa sitä, että mielenkiintoiset yritykset ovat aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa sekä muissa medioissa ja tilaisuuksissa. Näillä yrityksillä on vahva persoona sekä hyvä kohderyhmätuntemus, jota ne hyödyntävät viestinnässään. Rehellisyys nähdään suurena plussana ja puolestaan ylenpalttinen ”itsensä hypettäminen” saattaa kolahtaa omaan nilkkaan. Avoimuus on mielenkiintoista ja asioiden tekeminen eri tavalla on huomiota ja arvostusta herättävää. Itsensä kehittäminen näkyy muun muassa uudistautumiskykynä ja virheistä oppimisena.

Kaikki edellämainitut ominaisuudet vaativat rohkeutta ja pelottomuutta, ja ne ovatkin menestyneiden yritysten kiistattomia valtteja.

Samat ominaisuudet ovat syynä myös siihen, miksi tiettyjä artisteja fanitetaan. Mieti esimerkiksi tunnettua ja menestynyttä muusikkoa – itse artisti ja hänen musiikkinsa ei välttämättä miellytä kaikkia, mutta artistin rohkeutta ja rehellisyyttä on kunnioitettava. Hän kertoo tarpeeksi, muttei liikaa, jotta fanien mielenkiinto säilyy. Lisäksi hän tietää, missä hänen faninsa viettävät aikaa. Hänet tunnetaan vahvasta imagostaan ja tyylistään, mikä tarkoittaa myös sitä, etteivät kaikki tykkää hänen tyylistään. 

Ihailtujen yritysten resepti on teoriassa täysin sama.

Olkaa siis rohkeasti esillä, rohkeasti erilaisia, ja rohkeasti omia itsejänne! Yhdistäkää rohkeuteen määrätietoisuus ja suunnitelmallinen toiminta ja tehkää yrityksestänne superstara!

Aiheet: yrityskulttuuri, Työnantajakuva, Rekrymarkkinointi, hakijakokemus