Työelämän bumerangi – Miksi työsuhteen päättäneistä tulisi huolehtia?

Kirjoittaja Jarkko Niemikorpi 06.04.2017

Kun bumerangi heitetään oikein, se palaa heittäjälleen. Työelämän bumerangit ovat työntekijöitä, jotka palaavat töihin vanhaan yritykseensä.

Vanhoista työntekijöistä on syytä pitää huolta, sillä he voivat palata takaisin, entistä parempina ja osaavampina. Ennen vanhaan samassa työpaikassa saatettiin tehdä jopa koko työura, mutta nykyisin kuulee enää harvoin ihmisistä, jotka ovat työskennelleet samassa yrityksessä koko uransa.

boomerang_red.jpg

Linkedinin tekemän tutkimuksen mukaan työnantaja vaihtuu tuplasti useammin ensimmäisen viiden vuoden aikana valmistumisesta, kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Työntekijät, jotka valmistuivat 1980 luvun lopulla, vaihtoivat työpaikkaa keskimäärin 1.6 kertaa. Sen sijaan työntekijät jotka valmistuivat 2006-2010 vaihtoivat keskimäärin 2.85 kertaa ensimmäisten viiden vuoden aikana.

Kuka sanoi ettei takaisin voi tulla?

Työnantaja saattaa ajatella työntekijän irtisanoutuessa, että työntekijä ei koskaan palaa ja asia jätetään siihen. Mutta kuka sanoi, ettei takaisin voisi tulla? Workplacetrends.com tekemän tutkimuksen mukaan asenteet entisten työntekijöiden palkkaamiseen ovat muuttunut olennaisesti. Aikaisemmin jopa puolella yrityksistä oli politiikka, että entisiä työntekijöitä ei lähtökohtaisesti palkata uudelleen edes siinä tapauksessa, että työntekijä oli suoriutunut tehtävässään hyvin. Nykyisin 76% HR-ammattilaisista olisi valmiita rekrytoimaan entisen työntekijän uudelleen.

Miksi bumerangeihin kannattaa panostaa?

Bumerangit voivat olla äärimmäisen arvokkaita yritykselle, koska heille kulttuuri ja toimintatavat ovat jo tuttuja. Työntekijän palatessa he tuovat mukanaan uutta kokemusta, suhteita ja jopa potentiaalisia asiakkaita.

Työpaikan vaihtaminen ei myöskään tarkoita välttämättä sitä, että työntekijä ei ole lojaali. Monesti palaaminen on voitto molemmille, työntekijällä ja työnantajalle. Hyvät rekrytoijat ymmärtävät että suurin osa työntekijöistä ei työskentele samassa yrityksessä koko uraansa. Vaikka työ ei säilyisi, ihmissuhteet säilyvät.

Miten vanhoista työntekijöistä voisi pitää huolta?

Olisiko hyvä ajatus perustaa yritykselle alumniryhmä esimerkiksi Facebookiin tai Linkedin:iin? Muutamat LinkedIniltä lähteneet työntekijät perustivat Alumniverkoston 2014, jossa on nykyisiä ja vanhoja työntekijöitä jäsenenä yhteensä jo noin 3300 henkiöä. Yritys voi rakentaa ja ylläpitää verkostoa ja alumnin jäsenet tuntevat yhä olevansa osa yritystä. Yritys voisi myös satunnaisesti panostaa yhteisiin tapaamisiin, jossa verkostoa voi ylläpitää ja rakentaa. Näin vanhoilla työntekijöillä säilyy suhde ja tunne yhteenkuuluvuudesta.

Bumerangi tuo mukanaan uusia oppeja ja toimintatapoja

Moni asia on muuttunut yrityksessä työntekijän tullessa takaisin. Ajatellaan esimerkiksi työntekijää joka on lähtenyt suuresta yrityksestä start-up yritykseeen, jossa toimintatavat ja käytännöt voivat poiketa huomattavasti aiemmasta. Pienemmissä yrityksissä ei ole paljon byrokratiaa, mutta toisaalta monia haasteita joudutaan ratkomaan pienemmillä resursseilla. Tämä opettaa yrittämään ja selviytymään monenlaisista tilanteista. Voit hyödyntää nämä työntekijän uudet tiedot ja taidot.

Bumerangien edut verrattuna uusiin työntekijöihin

  • He tuntevat yrityksesi ja sen toimintatavat
  • He pääsevät suoraan työhön kiinni
  • Perehdyttäminen on nopeaa
  • Ei suuria yllätyksiä kummallekaan osapuolelle
  • Ei tarvetta arvailla millainen persoona hakija on ja sopiiko hän kulttuuriin
  • Bumerangit ovat parempia kuin koskaan
  • Uusi rekrytointi on aina kallista ja aikaa vievä prosessi

 

Jos nykyinen työntekijäsi jättää työnsä ja lähtee uuteen työpaikkaan, kannattaa jättää hyvä jälki, jotta työntekijä kokee itsensä tervetulleeksi kun uusi työpaikka ilmaantuu. Jokaisen työntekijän lopettaessa kannattaa pitää palautekeskustelu. Nämä keskustelut ovat antoisia, sillä työntekijät puhuvat avoimesti yrityksen haasteista ja kehittämiskohdista. Toivotetaan bumerangit takaisin!

 

Rekrytoinnin Tila 2017 – Tutkimusraportti

Aiheet: Rekrytointi, Työnantajakuva, Työsuhteen päättyminen